Terma & Syarat

Sila baca dan fahami peratuan-peratuaran dan syarat-syarat yang dinyatakan di bawah :

  1. Graduan dikehendaki menjelaskan kesemua hutang tertunggak dengan Universiti (yuran pengajian, yuran penginapan, dan lain-lain).
  2. Semua permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan Pendaftar.
  3. Skrol ijazah dan transkrip akademik akan diberikan selepas 14 hari bekerja dari tarikh kelulusan.
  4. Graduan GIC DIBENARKAN untuk menghadiri Upacara Konvokesyen.