Urus Setia

Anda boleh menghubungi kami melalui talian berikut :

GRADUAN IJAZAH TINGGI
URUS SETIA
INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (IPS)
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM
PULAU PINANG
Tel: (6) 04- 653 2948

GRADUAN IJAZAH PERTAMA
URUS SETIA
SEKSYEN DATA DAN REKOD PELAJAR (SDRP)
ARAS 1, BANGUNAN CANSELORI
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM
PULAU PINANG
Tel: (6) 04- 653 4194