Pengurniaan Ijazah Kehormat

Universiti mempunyai kuasa untuk memberikan Ijazah Kehormat kepada individu yang telah memberikan sumbangan demi peningkatan atau penyebaran ilmu pengetahuan atau yang telah memberikan khidmat yang cemerlang kepada awam. Berikut ialah senarai Ijazah Kehormat yang telah diluluskan oleh Senat Universiti untuk dianugerahkan kepada calon-calon yang layak.

Untuk mempastikan calon-calon yang layak sahaja diberi anugerah tersebut, satu Jawatankuasa Pengurniaan Kehormat telah ditubuhkan dibawah naungan Senat dan Lembaga Gabenor Universiti. Sehingga kini, Universiti telah menganugerahkan Ijazah-Ijazah Kehormat kepada mereka yang berikut.