Alamat

Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar, Aras 5 Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang
Tel : 04 653 4358  |  Fak : 04 653 3128 
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  

Penafian

Universiti Sains Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidaktepatan, kesilapan atau salah faham yang timbul daripada penggunaan Google Translator. Pengguna digalakkan untuk mendekati terjemahan dengan kesedaran dan pertimbangan terhadap batasan teknologi terjemahan mesin. Maklumat yang diterbitkan di dalam bahasa melayu akan digunakan sekiranya terdapat percanggahan.

Hak Cipta © 2022 Bahagian Pengurusan Akademik,
Universiti Sains Malaysia.